บริษัท กฏหมาย ดี.เค. จำกัด

บริษัท กฏหมาย ดี.เค. จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านกฏหมาย รับจัดการ บริหารหนี้สินและฟ้องร้องดำเนินคดี ให้กับสถาบันการเงิน และธนาคาร ในด้านการติดตามการชำระหนี้สินลูกค้าของสถาบันการเงิน และธนาตารต่างๆ

มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานเพิ่มเติม ดังรายละเอียดด้านล่าง


  
ตำแหน่งงาน : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 
 คุณสมบัติ

            •  เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
            •  สามารถพิมพ์ดีด หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
            •  ถ้ามีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บังคับคดี
 คุณสมบัติ
 
            •  เพษชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
            •  สามารถพิมพ์ดีด หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
            •  สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่และต่างจังหวัดได้
            •  ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบังคับคดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์
 คุณสมบัติ

           •  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
           •  รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี
           •  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 คุณสมบัติ

           •  เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
           •  สามารถพิมพ์ดีด หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
           •  ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ