ร่วมงานกับเรา

 

 

สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงาน : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 

 คุณสมบัติ

           •  เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
           •  มีพื้นฐานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
           •  ถ้ามีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
           •  ก่อนสมัครงานให้ทำการตรวจประวัติอาชญากรรม และตรวจสุขภาพ พร้อมนำใบแจ้งผลยืนยันยื่นพร้อมใบ สมัครงาน
 

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บังคับคดี

 คุณสมบัติ

           •  เพษชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
           •  มีพื้นฐานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
           •  สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่และต่างจังหวัดได้
           •  ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบังคับคดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์

 คุณสมบัติ

          •  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
          •  รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี
          •  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ

 คุณสมบัติ

          •  เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
          •  สามารถพิมพ์ดีด หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
          •  ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

สำนักงานใหญ่ ติดต่อสอบถาม 06-3217-4774 ( คุณ วรเดช )

 

 สาขาอาคารศรีเจริญชัย

ตำแหน่งงาน : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 

 คุณสมบัติ

           •  เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
           •  มีพื้นฐานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
           •  ถ้ามีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
           •  ก่อนสมัครงานให้ทำการตรวจประวัติอาชญากรรม และตรวจสุขภาพ พร้อมนำใบแจ้งผลยืนยันยื่นพร้อมใบ สมัครงาน
 

สาขาติวานนท์ ติดต่อสอบถาม 06-3217-4664 ( คุณวรพันธุ์ )

                                                06-1401-6646 ( คุณขนิษฐา )

 


 สาขาระยอง

ตำแหน่งงาน : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 

 คุณสมบัติ

           •  เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
           •  มีพื้นฐานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
           •  ถ้ามีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
           •  ก่อนสมัครงานให้ทำการตรวจประวัติอาชญากรรม และตรวจสุขภาพ พร้อมนำใบแจ้งผลยืนยันยื่นพร้อมใบ สมัครงาน
 

สาขาระยอง ติดต่อสอบถาม 06-3212-8157 ( คุณพิชัย )